HỘI NGHỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2013 (APA2013)

Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản Châu Á – Thái Bình Dương 2013 do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản và Viện Công nghệ Châu Á đồng tổ chức.


Thời gian từ ngày 10-13/12/ 2013 tại Trung Tâm Hội nghị  & Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đăng ký tham gia Hội nghị tại đây.

 

HỘI NGHỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2013 
từ ngày 10-13/12/2013 tại Trung Tâm Hội nghị  & Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cơ quan đồng tổ chức:

Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

 

Hiệp Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Thế Giới


 

Viện Công Nghệ Châu Á


 

 


THÔNG CÁO BÁO CHÍ 


Thông tin chi tiết liên hệ:

Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản 2


116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

ĐT: (84-8)-38239445;  Fax: (84-8)-38226807;

Email:
apa2013ria2@hcm.fpt.vn