Huy Thuận: tiếp tục nhập 500 cặp tôm thẻ chân trắng bố mẹ sạch bệnh.

Ngày 29/8/2014 Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Huy Thuận (TP. Bến Tre) tiếp tục nhập 500 cặp tôm thẻ chân trắng bố mẹ sạch bệnh để đưa vào sản xuất.
Vận chuyển tôm bố mẹ tại TTSXG Huy Thuận
Nguồn tôm bố mẹ được Huy Thuận nhập  từ Công ty SIS ở Hawaii (Mỹ), đây là 1 trong những công ty được Tổng cục Thủy sản đánh giá cao về mặt chất lượng, có quy trình kiểm soát và chọn lọc chặc chẽ. Tôm giống bố mẹ được cấp giấy chứng nhận sạch 5 bệnh: bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHV), bệnh Taura (TSV), bệnh hoại tử cơ (IMNV), bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô (IHHNV).

Với nguồn tôm bố mẹ chất lượng cao, sạch 5 bệnh này, công ty Huy Thuận đưa vào sản xuất bằng phương pháp tự nhiên (không cắt mắt tôm mẹ), áp dụng quy trình ương an toàn sinh học nhằm tạo ra nguồn tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh, có sức đề kháng cao, tốc độ tăng trưởng nhanh và đạt đầu con để cung cấp cho các khu nuôi tôm của Huy Thuận cũng như cho người nuôi tôm trong tỉnh Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL./.

Tác giả bài viết: HT